Świat Dr. Schneider - Nasze wartości

Nasze Wartości

Kultura przedsiębiorstwa

Począwszy od otwartej komunikacji, opartej na szacunku wobec drugiej osoby, poprzez odpowiedzialność za region, środowisko naturalne i klimat a kończąc na jasnym zorientowaniu na cel i wynik - w Dr. Schneider wszyscy wyznajemy te same wartości. Każdy człowiek jest ważny i wnosi nieodzowny wkład w funkcjonowanie naszego przedsiębiorstwa. Jesteśmy odnoszącym sukcesy przedsiębiorstwem rodzinnym, którego sercem są pełni zaangażowania i lojalni pracownicy. Obdarzamy się wzajemnym szacunkiem i zaufaniem.  Z entuzjazmem realizujemy zadania stawiane nam przez naszych klientów, wkładając w nie wszystkie siły i wykorzystując całą naszą wiedzę. Jednocześnie pozostajemy wierni korzeniom i jesteśmy aktywni na całym świecie.

ANGAŻUJEMY SIĘ OSOBIŚCIE

Wzajemny szacunek, zaufanie, respekt

W Dr. Schneider pracują ludzie, którzy osobiście angażują się w pracę całej firmy. Razem tworzymy silny zespół, którego członkowie wspierają się nawzajem i mogą na siebie liczyć. Przywiązujemy wagę do otwartej i szczerej komunikacji, odnosząc się z szacunkiem do drugiego człowieka.
Do naszych klientów, partnerów biznesowych i siebie nawzajem odnosimy się z zaufaniem i należnym szacunkiem. Kochamy to, co robimy. Z entuzjazmem i zaangażowaniem realizujemy nasze zadania, wkładając w nie wszystkie siły i wykorzystując całą naszą wiedzę. To wyróżnia grupę przedsiębiorstw Dr. Schneider i jej pracowników.

ANGAŻUJEMY SIĘ ODPOWIEDZIALNIE

Odpowiedzialność, zrównoważony rozwój, regionalność

Wspólnie pracujemy na pewną przyszłość grupy przedsiębiorstw Dr. Schneider, naszych klientów i partnerów biznesowych, pracowników oraz regionu, w którym żyjemy i pracujemy.
Dążymy do tego celu konsekwentnie a z naszymi zasobami obchodzimy się z szacunkiem i myślą o przyszłości. Myślimy długofalowo w najlepszym tego słowa znaczeniu.
Jesteśmy świadomi naszej odpowiedzialności za ludzi, przedsiębiorstwo, klientów i środowisko naturalne. Ta odpowiedzialność przejawia się w naszym codziennym działaniu.

JESTEŚMY ZORIENTOWANI NA CEL I WYNIK

Jakość, elastyczność, innowacja

Codziennie staramy się oferować naszym klientom najwyższą jakość w każdej dziedzinie.
Poszukujemy innowacyjnych rozwiązań; profesjonalnie i sumiennie pracujemy nad osiągnięciem wyznaczonych celów i uzyskaniem wyników.
Cechują nas: rzetelność, innowacyjność i elastyczność; z entuzjazmem pracujemy nad kształtowaniem przyszłości. W ten sposób zabezpieczamy przyszłość grupy przedsiębiorstw Dr. Schneider i tym samym miejsce pracy każdego z nas. Świadomość własnych umiejętności i mocnych stron pomaga nam sprostać ciągłym zmianom.

 

Zrównoważone i odpowiedzialne zarządzanie przedsiębiorstwem

Grupa przedsiębiorstw Dr. Schneider wspiera swoim działaniem zasady platformy United Nations Global Compact (UN) – inicjatywę, której celem jest ochrona praw człowieka, przestrzeganie norm pracy i wymogów w zakresie ochrony środowiska oraz zwalczanie korupcji w zglobalizowanym świecie.
Dzięki temu przyczyniamy się do rozwoju wizji zintegrowanej i zrównoważonej gospodarki światowej, z której korzyści czerpią wszyscy ludzie, społeczności i rynki.

 

FOCUS ON EXCELLENCE

Więcej informacji na temat naszego przedsiębiorstwa znają Państwo poniżej.

Strategie Podatkowe za lata 2020, 2021 i 2022

Strategie Podatkowe za lata 2020, 2021 i 2022

zum Presseartikel

 • Nasza koncepcja

  Wspólny postęp.Innowacyjne produkty, najwyższa jakość niezawodność i odpowiedzialność.

  czytaj
 • Tradycja

  Kultura przedsiębiorstwaJesteśmy odpowiedzialni za ludzi, region i środowisko naturalne.

  czytaj
 • Oferty pracy

  Poznaj nas.Dołącz do naszego zespołu i wspólnie z nami kreuj przyszłość motoryzacji!

  czytaj

 • www.dr-schneider.com
 • Follow us.