FORMULARZ REKRUTACYJNY

Prześlij nam swoje CV.

Bewerbung PL

Bewerbung PL

Szanowna Pani / Szanowny Panie,

Dziękujemy za okazane zainteresowanie naszą firmą!
Cieszymy się ze zgłoszenia się Pani/Pana do procesu rekrutacyjnego spółki Dr. Schneider Automotive Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Radomierzu, (58-520) Janowice Wielkie, Radomierz 1D (tel.: +48 75 / 754 - 6000, e-mail: rekrutacja@dr-schneider.com), NIP 611-25-62-410, REGON 20107952, KRS 241745, (dalej Dr. Schneider).

Pani / Pana dokumenty zostaną przeanalizowane przez pracowników naszego działu personalnego z najwyższą starannością, w najbliższym możliwym terminie.

Informujemy, że w sprawie pracy w Dr. Schneider kontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Pragniemy jednocześnie poinformować, jakie dane zbieramy i dlaczego oraz jak ich używamy w procesach rekrutacji.

Trzy główne rodzaje danych, które gromadzimy to:

- dane kontaktowe,

- dane dotyczące przebiegu kariery i wcześniejszego zatrudnienia

- dane dotyczące posiadanych uprawnień/umiejętności.

Pani/Pana dane przetwarzamy na podstawie przepisów Ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, w szczególności art. 221 oraz w przypadku Pani/Pana zgody - dane będą przetwarzane również na potrzeby przyszłych rekrutacji, na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO.

WAŻNE! W dowolnym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonych zgód, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do czasu ich cofnięcia.

Może się również zdarzyć, że Pana/Pani dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 punkt f RODO* (prawnie uzasadnione interesy realizowane przez spółkę) - mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją - wobec przetwarzania swoich danych opartych na tej podstawie.

Dane podawane na potrzeby rekrutacji podaje Pani/Pan dobrowolnie, jednak są one niezbędne w celu weryfikacji kandydatów do pracy - ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w procesie rekrutacyjnym.
Dr. Schneider nie wykorzystuje danych z procesów rekrutacyjnych do innych celów.

Dostęp do Pani/Pana danych mają jedynie upoważnieni pracownicy Dr. Schneider, w szczególności są to pracownicy Działu personalnego, Działu administracyjno-prawnego i komunikacji, Zarząd Spółki oraz kierownik działu, do którego Pani/Pan aplikuje.

Dane z procesów rekrutacyjnych przetwarzane będą do 6 miesięcy od dnia zakończenia danego procesu rekrutacyjnego lub w przypadku zgody na przyszłe procesy rekrutacyjne do momentu jej cofnięcia, ale nie dłużej niż 3 lata. 

Informujemy, że ma Pani/Pan prawo do żądania od Dr. Schneider dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby oraz uzyskania ich kopii, a także żądania ich sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania.

Zawsze, w razie wątpliwości odnośnie do swoich danych, może Pani/Pan skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych, iod@dr-schneider.com, tel. 577-631-313 .

Jednocześnie informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Bewerbung PL

Bewerbung PL

Szanowna Pani / Szanowny Panie,

Dziękujemy za okazane zainteresowanie naszą firmą!
Cieszymy się ze zgłoszenia się Pani/Pana do procesu rekrutacyjnego spółki Dr. Schneider Automotive Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Radomierzu, (58-520) Janowice Wielkie, Radomierz 1D (tel.: +48 75 / 754 - 6000, e-mail: rekrutacja@dr-schneider.com), NIP 611-25-62-410, REGON 20107952, KRS 241745, (dalej Dr. Schneider).

Pani / Pana dokumenty zostaną przeanalizowane przez pracowników naszego działu personalnego z najwyższą starannością, w najbliższym możliwym terminie.

Informujemy, że w sprawie pracy w Dr. Schneider kontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Pragniemy jednocześnie poinformować, jakie dane zbieramy i dlaczego oraz jak ich używamy w procesach rekrutacji.

Trzy główne rodzaje danych, które gromadzimy to:

- dane kontaktowe,

- dane dotyczące przebiegu kariery i wcześniejszego zatrudnienia

- dane dotyczące posiadanych uprawnień/umiejętności.

Pani/Pana dane przetwarzamy na podstawie przepisów Ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, w szczególności art. 221 oraz w przypadku Pani/Pana zgody - dane będą przetwarzane również na potrzeby przyszłych rekrutacji, na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO.

WAŻNE! W dowolnym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonych zgód, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do czasu ich cofnięcia.

Może się również zdarzyć, że Pana/Pani dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 punkt f RODO* (prawnie uzasadnione interesy realizowane przez spółkę) - mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją - wobec przetwarzania swoich danych opartych na tej podstawie.

Dane podawane na potrzeby rekrutacji podaje Pani/Pan dobrowolnie, jednak są one niezbędne w celu weryfikacji kandydatów do pracy - ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w procesie rekrutacyjnym.
Dr. Schneider nie wykorzystuje danych z procesów rekrutacyjnych do innych celów.

Dostęp do Pani/Pana danych mają jedynie upoważnieni pracownicy Dr. Schneider, w szczególności są to pracownicy Działu personalnego, Działu administracyjno-prawnego i komunikacji, Zarząd Spółki oraz kierownik działu, do którego Pani/Pan aplikuje.

Dane z procesów rekrutacyjnych przetwarzane będą do 6 miesięcy od dnia zakończenia danego procesu rekrutacyjnego lub w przypadku zgody na przyszłe procesy rekrutacyjne do momentu jej cofnięcia, ale nie dłużej niż 3 lata. 

Informujemy, że ma Pani/Pan prawo do żądania od Dr. Schneider dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby oraz uzyskania ich kopii, a także żądania ich sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania.

Zawsze, w razie wątpliwości odnośnie do swoich danych, może Pani/Pan skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych, iod@dr-schneider.com, tel. 577-631-313 .

Jednocześnie informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


  • www.dr-schneider.com
  • Follow us.