Świat Dr. Schneider Welt - Człowiek i środowisko naturalne

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI

Jak chronić cenną wiedzę.

Bezpieczeństwo informacji jest ważnym celem dla Grupy przedsiębiorstw Dr. Schneider i częścią naszego zobowiązania wobec ustawodawcy i wobec naszych klientów. Zapewniamy wszystkie środki niezbędne do realizacji tych zadań.

Przestrzegamy wymogów prawnych i w każdych okolicznościach gwarantujemy ochronę wewnętrznej wiedzy należącej do firmy, a także wiemy, że środki bezpieczeństwa służące ochronie informacji są nieodzowne dla nas i naszych klientów. Ponieważ bezpieczeństwo informacji jest obowiązkiem nas wszystkich, wymagamy aktywnego udziału ze strony pracowników i zachęcamy do angażowania się poprzez regularne szkolenia. Klasyfikujemy i chronimy wszystkie informacje w Grupie przedsiębiorstw Dr. Schneider na podstawie stopnia poufności ich treści. Ponadto stale doskonalimy nasz system zarządzania bezpieczeństwem informacji i sprawdzamy jego stan i zgodność z wymogami poprzez regularne przeglądy i audyty wewnętrzne.

Polityka bezpieczeństwa informacji

CZYM JEST TISAX?

Trusted Information Security Assessment Exchange

TISAX ("Trusted Information Security Assessment Exchange") jest zastrzeżonym znakiem towarowym zarządzanym przez stowarzyszenie ENX¹. W ramach TISAX utworzono platformę wymiany wyników ocen bezpieczeństwa informacji w branży automotive. Jako podstawę wykorzystuje się katalog wymagań opracowany przez Niemieckie Stowarzyszenie Przemysłu Motoryzacyjnego (VDA ISA²).

Stowarzyszenie ENX¹ poprzez TISAX wspiera - na zlecenie VDA - ogólną akceptację ocen bezpieczeństwa informacji w przemyśle motoryzacyjnym. Oceny TISAX są przeprowadzane przez akredytowanych dostawców usług audytowych, którzy w regularnych odstępach czasu muszą wykazać się odpowiednimi kwalifikacjami. Zarówno program TISAX jak i znak TISAX nie są przeznaczone dla każdego.

DR. SCHNEIDER JAKO UCZESTNIK W PROGRAMIE TISAX

Dla Grupy przedsiębiorstw Dr. Schneider (TISAX Participant-ID: PR85HM) poufność, dostępność i integralność informacji stanowi ogromną wartość. Dlatego też wdrożyliśmy szeroko zakrojone działania mające na celu ochronę informacji poufnych i tajnych. Jako podstawę ciągłej kontroli i doskonalenia naszego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wykorzystujemy katalog wymagań opracowany przez VDA ISA².

Poza tym TISAX służy nam do sprawdzania bezpieczeństwa informacji u naszych kontrahentów.

ZAKŁADY ZE ZNAKIEM TISAX

Nazwa zakładu

Scope-ID

Assessment-ID

SMR Automotive Beteiligungen Deutschland GmbH
Lindenstraße 10-12
96317 Kronach-Neuses, Germany

SMR Automotive Beteiligungen Deutschland GmbH
Franz-Schneider-Straße 2
96367 Tschirn, Germany

SMR Automotive Beteiligungen Deutschland GmbH
Alte Handelsstr. 62a
96524 Föritztal OT Judenbach, Germany

Dr. Schneider Automotive Systems Inc,
Russell Springs, KY 42642
United States of America

Dr. Schneider Automotive Polska Sp.z.o.o,
Radomierz 1d 58-520
Janowice Wielke, Poland

Dr. Schneider Automotive Parts (Liaoyang) Co., Ltd.
No. 140, Rongxing Road
Taizihe District, 111 000 Liaoyang, China

Dr. Franz Schneider S.A.
Pol. Ind. Picassent, c/3, Parcela H, 12/14
46220 Picassent, Valencia España

SY8YR6

 

S4WKCK

 

S4WKCK

 

S38NF7SMR2LXS8FWKZ

 

SW4Z54

AX74PR-1

 

AXCCN6-1

 

AXCCN6-1

 

AXWH4M-1AX99MW-1AX92F5-1

 

AXV857-1

 Aktualną ocenę TISAX można sprawdzić na portalu ENX³.

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI W SIECIACH PARTNERSKICH

Grupa przedsiębiorstw Dr. Schneider udziela się również w grupie roboczej "Bezpieczeństwo informacji" w ramach ofraCar, dzięki czemu prowadzi regularną wymianę na temat bezpieczeństwa informacji z innymi firmami z branży motoryzacyjnej.

Więcej informacji dot. grupy roboczej ofraCar znajduje się na stronie internetowej ofraCar4.

Ważne linki

1ENX Association - TISAX

2Verband der Automobilindustrie - Informationssicherheit

3ENX TISAX-Portal

4ofraCar - Arbeitskreis "Informationssicherheit"

 

FOCUS ON EXCELLENCE

Więcej informacji na temat naszego przedsiębiorstwa znają Państwo poniżej.

Skontaktuj się z nami! 

information-security@dr-schneider.com

 


  • www.dr-schneider.com
  • Follow us.