PRODUKTY I PROCESY

Najwyższa jakość to dla nas więcej niż tylko zobowiązanie.

 

Aby zadowolić naszych klientów, nasze produkty, systemy i procesy muszą spełniać najwyższe wymagania. Kierując się strategią „zera defektów” dążymy do ciągłego doskonalenia naszego Systemu Zarządzania Jakością. W ten sposób nie tylko odpowiednio szybko wykrywamy i naprawiamy niezgodności, ale przede wszystkim zapobiegamy ich powstawaniu.

Dążymy do tego przez organizację licznych szkoleń oraz podjęcie działań w zakresie zarządzania i kontroli w każdym z zakładów. 

Równocześnie dział „Centralnego Zarządzania Jakością” czuwa nad dalszym rozwojem systemu zarządzania w zakresie metod standaryzacji i dostosowania procesów i systemów we wszystkich zakładach produkcyjnych Grupy. Czynnikiem decydującym jest tutaj zrównoważone wprowadzanie procesów do działań prewencyjnych, mających na celu zapobieganie błędom i konsekwentne wykorzystywanie nabytych doświadczeń.

Testy i pomiary

Droga do perfekcji.

 

Kierując się mottem „Focus on Excellence“ dążymy do osiągnięcia najwyższej jakości każdego naszego produktu. Ten fakt potwierdza między innymi zakres zadań naszego laboratorium, jak również działu pomiarów i działu testowania funkcji produktu. Każdy element konstrukcyjny jest wnikliwie sprawdzany w wymienionych działach i, dopiero po pomyślnym zakończeniu wszystkich niezbędnych testów, przekazywany do produkcji seryjnej.

Zastosowanie różnych testów pomiarów i funkcji danego produktu ma miejsce już na etapie tworzenia prototypu i jest kontynuowane w kolejnych fazach procesu rozwoju produktu, jak również podczas całej fazy produkcji seryjnej. Nasi klienci korzystają przy tym nie tylko dzięki zapewnionym standardom jakości, lecz także naszym własnym kompetencjom, które przedsiębiorstwo może zagwarantować w tym sektorze.

Wszystkie testy i pomiary przeprowadzamy zgodnie z wytycznymi klientów, określone standardy przekazujemy odpowiednio wcześnie swoim usługodawcom i dostawcom, a uzyskane wyniki dokumentujemy w szczegółowych sprawozdaniach z badań.

Spektrum działań w zakresie badań obejmuje, obok pomiarów wielopłaszczyznowych, przede wszystkim testy funkcjonalności i obciążenia, jak np. testy wibracyjne, badania wytrzymałości lub testy w komorach klimatycznych. W ramach uzupełnienia naszych działań, nasze laboratoria przeprowadzają kontrole jakości produktów i elementów konstrukcyjnych, np. pod względem odporności na oddziaływanie czynników atmosferycznych, czynników chemicznych i trwałości kolorów. Możliwości symulacji – począwszy od poddania produktu wieloletniemu promieniowaniu UV, a skończywszy na testach wstrząsowych, którym produkty mogłyby być poddane podczas jazdy po nierównych terenach górskich Szkocji – są praktycznie nieograniczone.

 

FOCUS ON EXCELLENCE

Więcej informacji na temat naszego przedsiębiorstwa znają Państwo poniżej.

Strategie Podatkowe za rok 2020, 2021 i 2022

Strategie Podatkowe za rok 2020, 2021 i 2022

zum Presseartikel

 • PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE

  Wizje przyszłości świata motoryzacji.
   
  Od badania rynku po produkcję seryjną: tworzymy kompleksowe rozwiązania dla wnętrza pojazdów przyszłości.

  czytaj
 • Aktualności
   

  Bądź na bieżąco!Poznaj świat Dr. Schneider.  czytaj
 • MATERIAŁY DO POBRANIA

  Najwyższa jakość to dla nas dużo więcej niż tylko standard.Grupa przedsiębiorstw Dr. Schneider, w sposób konsekwentny i wszechstronny, realizuje wymagania jakości we wszystkich procesach. Potwierdzają to nasze liczne certyfikaty.

  czytaj

 • www.dr-schneider.com
 • Follow us.