Świat Dr. Schneider Welt - Człowiek i środowisko naturalne

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Angażujemy się odpowiedzialnie.

Cechy głęboko zakorzenione w filozofii naszego przedsiębiorstwa to odpowiedzialność społeczna za ludzi, którzy pracują dla Grupy przedsiębiorstw Dr. Schneider, oraz za regiony, w których działamy, a także za środowisko naturalne.

Nasz cel to przyczynianie się do długotrwałego utrzymania równowagi ekologicznej i ekonomicznej, jako podstawy dobrej jakości życia w przyszłości oraz odpowiedniego wzrostu gospodarczego. Dążymy do niego poprzez odpowiedzialne działanie we wszystkich obszarach przedsiębiorstwa – w harmonii z człowiekiem, środowiskiem naturalnym i społeczeństwem.

Odpowiednie zarządzanie zasobami, ochrona środowiska naturalnego, bezpieczeństwo pracy i ochrona zdrowia, bezpieczeństwo informacji, inwestowanie w rozwój zrównoważonych produktów czy nasz program Green-IT - to tylko niektóre przykłady na to, w jaki sposób działamy odpowiedzialnie, na co dzień. Oprócz tego szczególnie polityka zarządzania zasobami ludzkimi w naszej firmie została ukształtowana w sposób perspektywiczny. Pracowników i przedsiębiorstwo łączy lojalność, a bezpieczeństwo zatrudnienia i zindywidualizowane szanse rozwoju odgrywają u nas ważną rolę. Zależy nam także na wspieraniu młodego pokolenia. Będąc jednym z największych zakładów pracy kształcących w regionie, oferujemy młodym ludziom szeroki wachlarz możliwości i bezpieczną przyszłość. Możemy pochwalić się wysokim wskaźnikiem zatrudnienia młodych pracowników, wynoszącym ponad 80 procent.


 • ŚRODOWISKO NATURALNE I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

  czytaj

 • POLITYKA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ

  czytaj

 • BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

  czytaj

 • POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

  czytaj

Środowisko naturalne i zrównoważony rozwój

Równowaga ekologii i ekonomii.

 

 

Odpowiednie podejście do zasobów naturalnych należy do wiodących zasad działania Grupy przedsiębiorstw Dr. Schneider. Odpowiedzialność za nasze środowisko naturalne to istotny element filozofii naszego przedsiębiorstwa, a to potwierdzają nasze liczne certyfikaty.

Zdajemy sobie sprawę z tego, że zasoby naturalne są ograniczone, dlatego korzystamy z nich bardzo rozważnie. We wszystkich zakładach Dr. Schneider nasze działania ukierunkowane są na oszczędność w korzystaniu z wody, energii i surowców odnawialnych. Oprócz tego do naszych celów ekologicznych zaliczają się stałe zmniejszanie emisji CO2 i minimalizowanie ilości odpadów w naszej firmie. 

Przestrzeganie ustawowych przepisów jest sprawą oczywistą. Nasze działania idą jednak o wiele dalej. Wszystkie etapy produkcji w naszej firmie, począwszy od projektowania produktów a kończąc na etapie dostarczania części zamiennych, poddajemy analizie ich potencjalnych słabych punktów pod względem ekologii. Do tego dochodzi stałe raportowanie zapotrzebowania energetycznego dla wszystkich maszyn, produkcja wg. koncepcji Lean Manufacturing, najnowocześniejsze instalacje filtrujące, samodzielna elektrociepłownia blokowa w zakładzie w Neuses oraz zastosowanie innowacyjnych technologii klimatyzacji.

 

 

Polityka Zarządzania Energią

Z naszymi zasobami obchodzimy się odpowiedzialnie.

Jako odpowiedzialne przedsiębiorstwo stale zwiększamy efektywność wykorzystania energii i zasobów. Wszystkie etapy produkcji w naszej firmie, począwszy od projektowania produktów a kończąc na etapie dostarczania części zamiennych, poddajemy analizie ich potencjalnych słabych punktów pod względem ekologii.

Oprócz tego zwracamy uwagę naszych pracowników na efektywne wykorzystanie energii, ponieważ sukces w obszarach ochrony środowiska i energii wymaga zaangażowanego, kompetentnego i odpowiedzialnego działania całego zespołu

Polityka ochrony Środowiska i zarządzania energią

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Bezpieczeństwo pracowników jest dla nas najważniejsze.

Efektywnie zorganizowane bezpieczeństwo i higiena pracy są jednymi z najważniejszych czynników sukcesu przedsiębiorstwa, ponieważ zdrowi i zmotywowani pracownicy to istotny warunek wydajności, ekonomicznego sukcesu oraz bezpieczeństwa stanowisk pracy w przedsiębiorstwie. Razem z naszymi pracownikami dbamy o najwyższą jakość i kształtujemy przyszłe trendy. Dlatego Bezpieczeństwo i Higiena Pracy oraz bezpieczeństwo każdego z naszych pracowników jest dla nas najważniejsze. Tylko w ten sposób możemy zadbać o realizację naszej wizji – bezpieczna praca bez wypadków.

Certyfikaty

Wysoki standard, mający swe źródło w naszej Polityce Ochrony Środowiska i Zarzadzania Energią, jest regularnie potwierdzany, a nasze działania nagradzane w formie certyfikatów i wyróżnień. Wszystkie nasze lokalizacje posiadają certyfikaty zgodności z międzynarodową normą dotyczącą Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001: 2011. Niemieckie lokalizacje spełniają dodatkowo wymagania standardu dotyczącego Zarządzania Energią ISO 50001: 201 – to podstawa naszych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Nasze certyfikaty

 

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI

Chronimy naszą wiedzę

 

 

Zapewnienie bezpieczeństwa informacji stanowi ważny cel dla Grupy przedsiębiorstw Dr. Schneider – jest ono częścią obowiązku nałożonego przez ustawodawcę, ale także naszym obowiązkiem wobec klientów i partnerów biznesowych.

Dlatego wdrażamy wszystkie wymagane środki. Przestrzegając nałożonych przepisów, zapewniamy ochronę wiedzy zdobytej przez firmę wiedząc, że środki bezpieczeństwa wspomagające ochronę informacji są nieodzowne dla nas i dla naszych klientów. Dbanie o bezpieczeństwo informacji to zadanie wszystkich pracowników, dlatego wspieramy ich w tym przez regularne prowadzenie programów szkoleniowych. Wewnątrz Grupy przedsiębiorstw Dr. Schneider klasyfikujemy i chronimy wszystkie informacje w zależności od kategorii poufności. Oprócz tego stale ulepszamy nasz system zarządzania bezpieczeństwem informacji i sprawdzamy spełnianie jego wymogów poprzez przeprowadzanie regularnych ocen i wewnętrznych audytów.

 

FOCUS ON EXCELLENCE

Więcej informacji na temat naszego przedsiębiorstwa znają Państwo poniżej.


 • www.dr-schneider.com
 • Follow us.