Świat Dr. Schneider – Kontakt

 

Formularz kontaktowy

 

Skontaktuj się z nami!

 

Dr. Schneider Automotive Polska Sp. z o.o.
Radomierz 1D
58-520 Janowice Wielkie
Polska
Tel.: +48 75 75 46 000

 

Jeśli chcesz skontaktować się z Dr. Schneider Automotive Polska Sp. z o.o., wypełnij formularz.

Kontakt PL

KONTAKT

Powyższy formularz należy do Dr. Schneider Automotive Polska sp. z o.o. z siedzibą w Radomierzu 1d, 58-520 Janowice Wielkie, (zwana dalej jako Spółka). Dane z formularza są przetwarzane jedynie w celu odpowiedzi na Państwa zapytanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora lub przez stronę trzecią). Mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją - wobec przetwarzania swoich danych opartych na tej podstawie.

Podanie danych jest dobrowolne, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem wymiany informacji z naszą Spółką.

Dane z niniejszego formularza są ujawniane jedynie upoważnionym pracownikom Spółki, z działu, do którego kierowane jest zapytanie.

Przesłane zapytanie będzie przechowywane tak długo jak długo będzie trwać nasza korespondencja.

Mają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, które Państwa dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub wystąpienia z żądaniem ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do uzyskania kopii danych oraz ich przenoszenia. Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

WAŻNE! Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W razie pytań lub wątpliwości mogą Państwo skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych: iod@dr-schneider.com, tel. 577-631-313.

 

FOCUS ON EXCELLENCE

Więcej informacji na temat naszego przedsiębiorstwa znają Państwo poniżej.


  • www.dr-schneider.com
  • Follow us.